×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

SLUŽBY

Protože zde publikované články jsou pouhou špičkou ledovce problematiky řešené na Become better, jsou Vám k dispozici i služby, které Vám koučink, či motivaci dětí a mládeže ve sportu přiblíží ještě více.

V NABÍDCE JE:

  • 1
  • Školení trenérů vašeho sportovního klubu
  • 2
  • Přednáška na školeních organizovaných jednotlivými sportovními federacemi a svazy
  • 3
  • Mentální koučink mladistvých sportovců nejen z hlediska sportovního, ale také psychosociálního (transformační koučink)
  • 4
  • Přednášení na základních a středních školách o vývoji osobnosti, rozvoji sebevědomí a dalších psychosociálních tématech vztažených na děti a mládež

1

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ VAŠEHO SPORTOVNÍHO KLUBU

Řada trenérů ne vždy vhodně komunikuje se svými svěřenci, ať už z hlediska motivačního, koučovacího, či jen lidského. Byť se za jeho komunikací schovávají jen ty nejlepší záměry. Někdy si zkrátka coby lidé dopady našeho chování na ostatní bytosti neuvědomujeme. Z toho důvodů jsou pro Vás a Vaše trenéry připraveny přednášky na témata:

Motivace dětí a mládeže ve sportu

Koučink („stanovování“ cílů, dosažení stavu flow, rozvoj mentálních dovedností)

Verbální, nonverbální a paraverbální komunikace ve vztahu k osobě trenéra

a další dle Vaší potřeby.

2

PŘEDNÁŠKA NA ŠKOLENÍCH ORGANIZOVANÝCH JEDNOTLIVÝMI SPORTOVNÍMI FEDERACEMI A SVAZY

Témata stejná jako u prvního produktu.

3

MENTÁLNÍ KOUČINK MLADISTVÝCH SPORTOVCŮ NEJEN Z HLEDISKA SPORTOVNÍHO, ALE TAKÉ PSYCHOSOCIÁLNÍHO (TRANSFORMAČNÍ KOUČINK)

Děti a mládež mají pouze minimální šanci vědomě ovlivnit úroveň svého sebevědomí, mentálních dovedností, či sociálních schopností. Tím spíš by se jim v těchto oblastech mělo pomoct, neboť čím déle budou žít „podle špatné mapy“, o to hůř se budou výše uvedené aspekty jejich osobnosti napravovat v budoucnu. Většina dnešních koučů se bohužel zaměřuje pouze na zákazníky nejziskovější (profesionální sportovce, korporace) a děti a mladistvé přehlíží.

4

PŘEDNÁŠENÍ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH O VÝVOJI OSOBNOSTI, ROZVOJI SEBEVĚDOMÍ A DALŠÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH TÉMATECH VZTAŽENÝCH NA DĚTI A MLÁDEŽ

Formou besedy je nabízeno také vzdělávání o tématech, které ve škole neučí. O tom, kterak je utvářena osobnost jedince prostřednictvím procesu socializace, o rozvoji sebevědomí apod.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.