×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

FENOMÉN, DÍKY NĚMUŽ MŮŽETE BÝT ATRAKTIVNĚJŠÍ

Chcete si koupit jednu láhev nebo plechovku coly. Ale když se jí snažíte vyklížit z šestibalení a z regálu, zřítí se na vás celé oddělení slazených nealko nápojů a i váš partner raději předstírá, že přišel nakupovat sám. Poznáváte se? Nezoufejte. Vědci odhalili, že za určitých okolností chyba nebo trapas, kterých se dopustíte, mohou významně zvýšit vaši atraktivitu.

Tomuto fenoménu se říká pratfall efekt, a to podle anglického pojmenování jakéhosi „padnutí na zadek“, česky bychom to asi nejlépe nazvali „efekt trapasu“. Tento zvláštní jev popsal jako první již v 60. letech 20. století americký psycholog Elliot Aronson. Ten obecně zkoumal, co ovlivňuje lidskou atraktivitu u druhých lidí. V experimentu, jehož se účastnili studenti University v Minnesotě, zkoumal, jak atraktivitu lidí ovlivňuje, když udělají nějaký kiks.

Dvě skupiny účastníků podstoupili rozhovor s děkanem univerzity, načež ten na konci rozhovoru s účastníky první skupiny "omylem" rozlil po stole kávu. Překvapivě bylo zjištěno, že "chybující" či přímo ztrapněný děkan je vnímán jako atraktivnější.

A co stojí za tím, že pokud jinak chytří a šikovní lidé dělají chyby, jsou pro nás atraktivnější? Inu trapasem nebo určitou chybou si jinak schopní lidé získávají naše sympatie. Pozdější výzkumy ukázaly, že to celé také hodně souvisí se sebevědomím. Lidé příliš nepromíjejí chyby těm, kteří jsou s nimi dle jejich soudu na podobné úrovni (inteligenčně, pracovně atd.) a celkově lidem, kteří jsou jim samým podobní, protože chyby těchto lidí jako by ohrožovaly je samotné. A  je to celé jistě i otázka smyslu pro humor. Jednou z alternativních teorií je pak to, že chybou nebo výrazným trapasem na sebe prostě strhnete více pozornosti.

Celý fenomén velmi dobře ilusturuje následující video s jednou z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Světlanou Witowskou (tehdy Zárubovou).

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.