×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

O HYPNÓZE

Článek popisuje principy a zásady psychoterapeutické metody zvané hypnóza. Má pouze informační charakter, neboť by ji neměl praktikovat nikdo, kdo není kvalifikovaným člověkem (psychologické vzdělání a psychoterapeutický výcvik).

 

Celý princip hypnózy je založen zejména na směřování, respektive vhodném popisu pocitů subjektu a na jeho následném vedení k novému žádoucímu chování. Tuto skutečnost lze ukázat na následujícím příkladu:

1. „Chcete se poškrábat.

2. „Sedíte, čtete tuto stránku a opravdu se soustředíte na text. Pokračujete ve čtení, a čím víc se snažíte na to nemyslet, tím více si všímáte stále úpornějšího pocitu, že se chcete poškrábat.

 

Zatímco první věta je pouhým příkazem, který nemusíte uposlechnout, druhá věta je konstruovaná tak, že nejdříve popisuje to, co už děláte (sedíte, čtete tento text...), načež vás navádí k požadovanému chování. Funguje tedy na prin-cipu „když děláte X, chcete udělat také Y“.

V praxi se tento princip mezi hypnotizéry uplatňuje následujícím způsobem. Představte si, že před očima subjektu držíte volně visící hodinky. „Nasloucháte mému hlasu a díváte se na hodinky. Pozvolna se uvolňujete, posloucháte můj hlas a najednou si všimnete, že máte těžká víčka. Správně – všimnete si, že vám padají víčka, posloucháte mě, uvolňujete se a zvolna zavíráte oči. Sedíte pohodlně v křesle, víčka máte stále těžší a těžší a máte chuť je zavřít úplně. Nebráníte se tomu, necháte je klesnout a zvolna usínáte...

 

STRUKTURA

Jak už bylo řečeno, nástrojem hypnózy je sugesce. Pomocí ní můžeme u člověka navodit stav hluboké relaxace. Lidé v tomto stavu vykazují různý stupeň sugestibility, který patrně souvisí s jejich vnímavostí a citlivostí v každodenním životě. Následující fáze hypnózy považujte za osnovu:

a) Příprava subjektu a navození fáze lehkého transu. Součástí může být i návrh, aby subjekt zavřel oči.

b) Prohloubení transu pomocí přirovnání (například sestup po schodišti).

c) Samotná hypnóza.

d) Plné probuzení subjektu.

e) Ujištění se, že subjekt již nepodléhá žádné sugesci a že již nereaguje na hypnózu

 

a) Příprava subjektu

Přípravou subjektu se rozumí jeho pohodlně usednutí, přičemž je klíčové vyhnout se ostrému světlu a hluku. Rovněž musí hypnotizér působit velmi sebevědomě – tak jako by už hypnotizoval už mnohokrát, byť to nemusí být pravda.

 

b) Navození lehkého transu

První metoda: "napětí a uvolnění" - Požádejte subjekt, aby zavřel oči a napjal všechny svaly v těle. Sdělte mu, aby pravidelně a normálně dýchal, ale aby napjal svaly u nohou, paží, ramenou, rukou i těla. Po chvíli jej požádejte, aby se uvolnil. Po těchto pokynech bude mít subjekt pocit, že jeho tělo ztěžklo, což může hypnotizér využít slovy: „Vaše tělo ztěžklo, dýcháte pravidelně a uvolněně, sedíte pohodlně v křesle, slyšíte můj hlas a pomalu klidně usínáte.

Druhá metoda: "zavřené oči" - Při této metodě lze použít popsaný příklad s  hodinkami a těžknoucími víčky.

 

c) Prohloubení transu

Požádejte subjekt, aby si představil, že stojí na horním schodu vysokého schodiště. Každý krok dolů po schodišti mu přinese dokonalejší uvolnění a ponoření do čím dál hlubšího spánku. Klíčovým aspektem v této fázi hypnózy je, že subjekt musí být přesvědčen, že skutečně upadá do transu a že všechno postupuje podle plánu. Proto se doporučuje subjektu výslovně říci, že byť upadne do transu, stále uslyší vaše slova a bude si uvědomovat, že upadá transu.Sdělte mu, že zatímco bude v duchu sestupovat po schodišti, budete počítat od jedné do desíti. Jakmile dojdete k desítce, bude stát u paty schodiště a bude dokonale uvolněný. Komentujte, co se děje: „Počítám do deseti a vy sestupujete dolů, pravidelně dýcháte a posloucháte, co vám říkám. Každý schod, každé slovo, každé číslo vás přivádí hlouběji...

 

d) Samotná hypnóza

V této fázi lze využít úpatí schodiště jako ideální místo, odkud subjekt může vyjít. Sdělte subjektu, že jsou právě nyní před ním dveře, které po otevření vedou na překrásné místo. Na toto dokonalé a idylické místo se bude moct kdykoliv vrátit. Požádejte ho, aby uchopil kliku a otevřel je. Nyní je důležité, abyste popisoval všechno, co lze v zahradě vidět a vnímat všemi smysly (teplo slunečních paprsků, vůně květin...).

 

Sugesce a práce s tělem

Tato chvíle je ideální na ověření si vnímavosti subjektu. Sdělte subjektu, že se v zahradě nachází pohodlné křeslo, načež subjekt požádejte, aby se do něj posadil. Potom mu řekněte, že má velmi těžkou paži. Paže je tak těžká, až má dojem, že ji vůbec nedokáže zvednout z opěrky. Požádejte subjekt, aby se pokusil paži zvednout, nicméně to sdělte způsobem, který předpokládá neúspěch – „Zkuste odlepit paži.“ Takto vyřčený rozkaz je předem odsouzen k nezdaru. Přesto však v tuto chvíli může nastat jedna z následujících situací:

a) Subjekt snadno zvedne ruku.

b) Snaží se ji zvednout, ale bez úspěchu.

c) Sedí nehybně, jako by se o nic nesnažil.

 

Pochopitelně je možnost b) nejlepší variantou, která napovídá o velké vnímavosti subjektu. Pokud se subjekt vůbec nepohne, lze konstatovat, že je natolik uvolněný, že se ani nepokouší sebrat síly a splnit váš příkaz. I v tomto případě to prezentujte jako úspěch a sdělte: „Výborně, jistě jste si všiml, jak je vaše paže podivně těžká. Teď ji položte zpátky a dokonale se uvolněte. Cítíte, jak propadáte do hlubšího transu...“. Když už jsme subjekt seznámili s představou zahrady, sdělte mu, že je to místo, kam se může opakovaně vracet. Že je to místo, kde může odpočívat, načerpat novou energii nebo si vyčistit hlavu. Například před důležitou zkouškou.

 

e) Plné probuzení subjektu

Poslední fází hypnózy je plné probuzení subjektu. Opět lze využít dveře a na ně navazující schodiště, po němž stoupá nahoru. Je přitom třeba počítat od deseti do nuly. Vysvětlete subjektu, že při stoupání po schodech ho postupně opouští veškerá malátnost a ospalost, ale že může otevřít oči až úplně nahoře, až se dopočítáte k nule. Požádejte subjekt, aby otevřel oči. V tuto chvíli se pokuste od subjektu získat zpětnou vazbu. „Jak vypadala zahrada? Jak dlouho si myslíte, že tato vaše zkušenost trvala?

 

Připomínáme, že tento postup hypnózy je opravdu třeba brát pouze jako vysvětlení principů, na kterých hypnóza funguje. Jak některá slovní spojení dokáží navodit žádaný pocit mnohem efektivněji než jakýkoliv rozkaz. Text je modifikovaným výňatkem z knihy Magie a manipulace mysli (Brown, 2007).

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.